54_1 54_2 54_3

CTP

Computer-to-Plate (CTP) is een technologie die toegepast wordt in het drukproces. CTP is een lasersysteem waarmee snelle, milieuvriendelijke en stofvrije drukplaten worden belicht en ontwikkeld. Oftewel, het procedé zorgt ervoor dat digitale bestanden rechtstreeks omgezet wordt naar drukplaten zonder tussenkomst van andere apparatuur. Meer weten over CTP of drukwerkmogelijkheden? Vraag ernaar.